PDS-5P

kUFR


Psychologický Diagnostický Systém PDS-5P obsahuje determinační test pro vyšetření senzomotorických reakcí mnohonásobnými vizuálními a akustickými podněty, vigilanční test dlouhodobé pozornosti a test pro zjištění reakčního času.  

PDS-5P byl vyvinut jako výchozí testovací zařízení umožňující měření schopností a výkonnosti ve vztahu k řízení motorových vozidel, ale uplatnění nalezne i v dalších oblastech pracovní a klinické psychologie.

Systém PDS-5P je koncipován jako mobilní terénní jednotka, která se skládá z klávesnice a pedálů. Připojit ji lze k libovolnému počítači nebo notebooku prostřednictvím USB portu.
 

Technické části

Zařízení se skládá z klávesnice, pedálů, řídicí elektroniky umístěné v klávesnici a z USB kabelu pro propojení zařízení s počítačem. Celý přístroj je dodáván v kompaktním plastovém kufru.

Klávesnice
Na klávesnici je 5 barevných tlačítek (červené, zelené, bílé, modré, žluté) a dvě černá tlačítka. Barevnými tlačítky reaguje testovaná osoba na barevné podněty, černými tlačítky na zvukové podněty. Levé černé tlačítko bude stlačeno při hlubokých tónech, pravé černé tlačítko při vysokých tónech.

Pedály
Nožní pedály jsou určeny pouze pro determinační test a testovaná osoba jimi reaguje, když je na monitoru počítače zobrazen žlutý čtverec v příslušném spodním rohu.
 

hardware

Programové vybavení

Program lze provozovat na standardním počítači nebo notebooku s operačním systémem řady MS Windows.
 
K řízení jednotlivých testů byla vypracována řada modulárních programů. Ty jsou propojeny základním řídicím programovým modulem, který umožňuje vytváření sérií testů, včetně založení osobní karty testované osoby a vložení instrukcí před každý test. Řídicí program dále zajišťuje uložení dat a vyhodnocení výsledků. Uložená data i výsledky lze opět vyvolat a vytisknout.