Reakční čas

Test slouží k rychlému zjištění reakčního času na jednoduchý optický nebo zvukový podnět a vhodně tak doplňuje základní sestavu testů pro zjišťování způsobilosti řidičů.
Podněty jsou zobrazovány po náhodně zvoleném čase. Testovaná osoba reaguje na klávesnici libovolným tlačítkem.

Lze zvolit barvu podnětu nebo tón a interval časově náhodného podání podnětu. Výstupem je reakční čas. Test je řízen vlastním programovým modulem a je prováděn na klávesnici.
 

Ukázka konfigurace testu

Ukázka výsledků

Vyhodnocuje se průměrný reakční čas, počet provedených a chybných reakcí.