Standardizovaná série DT testů

Série normovaných determinačních testů je rozdělena do tří skupin:
 
   1. pouze barevné podněty
   2. barevné podněty a tóny
   3. barevné podněty, tóny a pedály
 
Před každou skupinu je zařazen zácvičný test s reakčním řízením s čekáním na správnou reakci. Tyto testy slouží především k seznámení s ovládáním testů a nehodnotí se. Před zácvikem, i před sestavou hodnocených testů v každé skupině, jsou zobrazeny instrukce. V každé skupině jsou kromě zácvičných testů tři testy s časovým řízením. Rychlosti předávání podnětů jsou 1,6, 1,2 a 0,9 sekundy. Další parametry jsou uvedeny v následující tabulce.
 

Srovnání individuálních hodnot se stanovenými normami je podrobně uvedeno ve validizační studii. Tu poskytneme na vyžádání.