Vigilanční test

Test je určen pro osoby vykonávající monotónní, ale na pozornost náročnou činnost, při které je potřeba schopnost dlouhodobého soustředění. Je vhodný i jako doplňkový test při zjišťování způsobilosti řidičů. Uplatnění má i v experimentální psychologii při sledování schopnosti dlouhodobého soustředění, ve farmakologii a v rehabilitaci. Test lze použít buď v analogové nebo v digitální formě.
 
Kritický podnět nastává při posunu o více jak jeden bod, respektive při změně počítadla více jak o jednu.
Výstupem je počet správných, chybných a vynechaných odpovědí a reakční čas hodnocený po intervalech. Test je řízen vlastním programovým modulem a je prováděn na klávesnici přístroje.
 
Ukázka konfigurace
 
Ukázka výsledků
 
Výstupem testu je reakční čas, počet správných, opožděných, chybných a vynechaných reakcí.