Výsledky DT testů

Výstupem testu je reakční čas, počet správných, opožděných, chybných a vynechaných reakcí. V případě normovaných testů je zobrazeno normované hodnocení v percentilech podle věkových kategorií. U normovaných testů jsou vyhodnocovány:
  • správné reakce (počet)
  • správné reakce (čas v sekundách)
  • opožděné reakce (počet)
  • správné a opožděné reakce (počet)
  • správné a opožděné reakce (čas v sekundách)
Metodika výpočtu norem je popsána ve validizační studii (tu poskytneme na vyžádání). Ve studii je dále uvedeno hodnocení dle následujících skupin řidičů:
  • podle věkových kategorií - decily, četnosti
  • počtu najetých kilometrů za rok  - četnosti
  • délky držení ŘO - četnosti
  • skupiny řidičského oprávnění - četnosti

Souhrnné hodnocení standardizované série DT testů

Ukázka výsledků jednotlivých DT testů